November 23, 2021

Mercola: Helt Vaxxed 9 gånger mer sannolikt att bli inlagd på sjukhus

Pandemins vetenskap och data är vridna till oigenkännlighet på samma sätt som alarmister för global uppvärmning gjorde med klimatförändringsalarmism. Trots att de avslöjades gång på gång, tjänade det aldrig till att sakta ner dem eller att städa upp deras handling. Detta avslöjar i sin tur den elake rovdriften hos Technocrats pseudovetenskap.


"Kritisk teori" river sönder socialt tyg, skapar totalitarism

Critical Theory avvisar förnuftet och födde folkmordsideologier som dödade miljoner under förra seklet. Critical Race Theory är den moderna förlängningen som ställer stora delar av samhället mot varandra och resultatet är förutsägbart om det inte förkastas grundligt av alla sidor. Teknokrater fläktar lågorna i CRT för att förstöra status quo och fri marknadsekonomi.


Teknokratins farliga svan dyker in i direkt totalitarism

Den övergripande globala berättelsen kallas alternativt "GlobalCap" av CJ Hopkins och "Mr. Global” av Catherine Austin Fitts. TN-läsare förstår det som teknokrati, och det enda sättet det kan resa sig på är ur askan efter en kollapsad global ekonomi och underordnad befolkning. Dessa malande krafter driver samhällen till våld som ingen vill ha.