Teknokrati

Ukraina Trigger: New Energy Order, Digital Transformation, Health Architecture

Jag har sagt att Technocracys statskupp startade 2020 med covid-pandemin och att det skulle finnas andra "skor" att tappa inom en snar framtid: Krig i Ukraina uppfyller kriterierna eftersom en ny energiordning håller på att växa fram, liksom en digitalt säkerhetstillstånd. Ökade cyberattacker kommer att generera krav på en universell identitet för att få tillgång till Internet och grundläggande förnödenheter som mat, transporter, etc.