November 19, 2021

IBM tillkännager enorma framsteg inom kvantberäkning

Kraften i kvantberäkning, baserad på kvantfysik, är helt enkelt bortom förståelse. IBMs nya 127-qubit-processor erbjuder en jämförelse för perspektiv: "antalet klassiska bitar som krävs för att representera ett tillstånd på 127-qubit-processorn överstiger det totala antalet atomer i de mer än 7.5 miljarder människor som lever idag."


Technocracy Ahead: Digital ID är inställd på att styra ditt liv

Indien har varit den globala testplatsen för ett allestädes närvarande digitalt id som kommer att vara din ständiga följeslagare när du rör dig genom din dag och ger tillgång till alla tjänster, byggnader och aktiviteter. Om det någonsin "klipps av" kommer du att ha ingenting och du kommer inte att vara glad över det. Teknokrater söker total kontroll över allt i samhället, rör sig eller inte.


"Digital Biology": Biologi ses som ett informationsbearbetningssystem

Googles förälder, Alphabet, är redan djupt inbäddad i den medicinska industrin, men expanderar med ett nytt dotterbolag, Isomorphic Labs. Företaget kommer att försöka upptäcka den "gemensamma underliggande strukturen mellan biologi och informationsvetenskap", i en strävan att påskynda upptäckten av nya läkemedel. Det kommer att samarbeta med läkemedels- och biomedicinska företag.