Geospatial

Kraften i var: FN:s snabbt expanderande GEOINT-infrastruktur

Geospatial intelligens (GEOINT) definierades 2005 av James R. Clapper (Lt. General, USAF, Ret) som att omfatta "alla aspekter av bilder och geospatial information och tjänster. Det inkluderar, men är inte begränsat till, analys av bokstavliga bilder; geospatiala data; och information som är tekniskt härledd från bearbetning, exploatering, bokstavlig och icke-bokstavlig analys av spektrala, rumsliga och tidsmässiga smälta produkter."

Läs mer