November 22, 2021

Aspen Institutes Orwellian Commission on Controlling Speech In America

Aspen Institute är en kvasi-religiös organisation som ursprungligen grundades som Aspen Institute for Humanistic Studies. Den var nära knuten till den trilaterala kommissionen på 1970-talet och fortsätter att vara ett språkrör för den trilaterala politiken. Aspen-kampanjen mot det fria ordet har djupa globalistiska rötter.