November 5, 2021

Elon Musk: Den moderna fackelbäraren för historisk teknokrati

Som den rikaste personen på planeten jorden blir Elon Musk alltmer erkänd som drivkraften bakom modern teknokrati. Hans farfar var chef för Technocracy, Inc.-rörelsen i Kanada under 1930- och 1940-talen. Musks son, som heter "X Æ A-12", följer teknokratens motvilja mot personnamn.World Economic Forum omfamnar Metaverse Future

Författaren drar slutsatsen att metaversen är "nästa stora datorplattform" och "förväntas ha en stark koppling till den verkliga ekonomin - och så småningom bli en förlängning av den". Virtuell verklighet, utökad verklighet och uppslukande verklighet kommer att förvränga människans förmåga att förstå verkligheten.