Quantum Computing

Google utnyttjar kvantdatorer som talar "naturens språk"

Chefen för Googles labb säger: "Kvantmekanik är en av de bästa teorierna som vi har idag för att uppleva naturen. Det här är en dator som talar naturens språk.” Detta är en nyckelutveckling för att främja teknokrati och transhumanism, som strävar efter att helt omkonstruera fysiska system såväl som människor själva. Att göra om världen i händerna på Google borde sätta eld på folks hår.

Läs mer