Global Banking

Återfallet växer när kontantlösa butiker ökar

Det ekonomiska systemet för teknokrati kräver att ingen person får utelämnas. Således är det globala initiativet för att ta bort kontanter från samhället inte förvånande, men det står inför hårt medborgares motstånd oavsett var det skjuts.