Vatten

Smart nätkontroll för att energi ska utvidgas till vatten

Kontroll av färskt och avloppsvatten är en del av Technocracys dominans över energi och ekonomisk aktivitet. Färskvatten kan mätas och fördelas medan avloppsvatten kan provas för förekomst av koronavirus. Uttalanden om att kontrollera människors hälsa ses alltmer i alla Technocrat-memer.

Läs mer