Regeringen

AG Merrick Garland erkänner att riktade föräldrar som "inhemska terrorister" baserades enbart på brev från nationella skolstyrelser Assn

Under svurna vittnesmål för House Judiciary Committee, blev Garland öppen av rep. Jim Jordan (R-OH) för att erkänna att det enda skälet till att han riktade sig till skolelevers föräldrar var ett falskt brev som han fick från vänster National School Boards Association. Hela händelsen luktar manipulering av teknokrater.