November 2, 2021


Mercola: Hur man bekämpar vaccinmandat och pass

Världen är trött på teknokrater/transhumanistiska angrepp och slår tillbaka på alla kontinenter. Dagordningen för att förstöra samhället och vårt ekonomiska system blir tydligare för varje dag och folk börjar se det som ett existentiellt hot mot civilisationen, vilket det verkligen är.


Stor återställning: Biden lovar att "göra om" amerikansk ekonomi vid FN-konferensen

Men, säger han, oroa dig inte, att hans agenda kommer att hjälpa amerikaner att spara energi genom att installera solpaneler på sina hem för att göra dem mer energieffektiva. Det här är uppenbart galen teknokrat som babblar om att rädda världen genom att förstöra världen. I slutändan kommer anti-kol-retoriken att ses som anti-mänsklig.