scientism

David Stockman: Scientism är den nya vägen till livegenskap

Den välkände ekonomen David Stockman låter mycket som Patrick Wood i Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global Transformation: ”Dagens stora hot mot kapitalistiskt välstånd, personlig frihet och konstitutionell regering som vi har känt det är inte marxism, socialism eller någon annan variant. av traditionell vänsterideologi.” Scientism är den stödjande filosofin för både teknokrati och transhumanism.

Läs mer