scientism

Hohmann: Är transhumanism den nya envärldsreligionen?

Transhumanism, som teknokrati, sitter ovanpå scientism, eller dyrkan av vetenskap. På ett parallellt sätt bygger både katolicismen och protestantismen på kristendomen. Det finns betydande skillnader, men den gemensamma roten är lätt att känna igen. Biden har nu institutionaliserat transhumanismen i Amerika och skapat en statsreligion som alla andra nu kommer att svara på.

Läs mer

Christian Purge förutses under Biden / Harris Administration

Anti-kristen vitriol stiger ut ur den radikala demokratiska vänstern och klargör tydligare ett kommande religiöst krig i Amerika som skyller på kristna för att hindra ”framstegen” av en mörk agenda. Vetenskapen som ligger till grund för teknokrati och transhumanism erkänner bara vetenskaplig sanning medan den specifikt utesluter biblisk sanning som mytisk, ogrundad och farlig.