Genteknik

CRISPR Gone Wild: Fake Meat To Designer Babies

Föreställningen om klipp-och-klistra-tekniker för genomisk redigering är euforisk för Transhuman/Technocrat-världen. "Varför, vi kan redigera vad som helst, så varför inte göra det?" Själva frågan innehåller svaret, det vill säga det finns inga moraliska eller etiska gränser för att begränsa dem. De har öppet uttalat att målet är att ta över evolutionen och återskapa världen i sin egen bild.

Läs mer