Hållbar utveckling

Rickards: Försörjningskedjan är den globala ekonomin

Om globaliseringen var en levande kropp, så representerar försörjningskedjan det kardiovaskulära systemets behov av att transportera varor och tjänster (blodet) mellan globala destinationer. När globaliseringen drabbas av en hjärtattack, det vill säga kollapsen av försörjningskedjan, kommer globaliseringen att falla till marken som en tegelsten och dö.