Stor återställning

Oljemiljardär: "Någon är på väg att förstöra Amerika"

Äntligen får en miljardär den stora bilden att "Någon är på väg att förstöra Amerika". Alla ekonomiska förstörelsers moder äger rum eftersom energi avsiktligt dras tillbaka från ekonomin. All ekonomisk aktivitet är direkt proportionell mot mängden tillgänglig energi. Detta är den brända jordens policy för WEF:s Great Reset på jobbet.