invandring

Invasion: 4.9 miljoner illegala utlänningar har tagit sig in i USA sedan Biden valdes

Illegal invandring till Europa och USA är den specifika policyn för den trilaterala kommissionen som återupplivade teknokratin 1973. Den sene Peter Sutherland sa: "Ingen annan kraft – inte handel, inte kapitalflöden – har potentialen att förvandla liv på ett hållbart sätt, positiva sätt och i den skala som migration gör”. Han bröt nästan på egen hand Europa genom invasion från mellanöstern.

Läs mer

Öppen gränspolitik drivs av demokrater, republikaner och teknokrater

Trilateral kommissionens politik för att radera världens gränser ses vara blomstrande i alla politiska partier. Det stöds också av andra otrevliga karaktärer som George Soros. Den globala eliten tror att FN: s hållbara utveckling inte kan genomföras helt utan att först ha skapat ett mångkulturellt samhälle.