AI

Oöverträffad, ohelig, osynlig: AI Chatbots koloniserar våra sinnen

AI-bots är allestädes närvarande, men ändå potentiellt sinnesförändrande på stora sätt. Från digitala assistenter som Siri och Alexa till sociala medier till stödlinjer för dina apparater, du interagerar med program varje dag. Har de det kollektiva inflytandet att förändra ditt tänkande? Eller ännu värre, som du tänker? Denna artikel bör läsas från början till slut. Läs den sedan två gånger till – Joe Allen är INTE en bot.