Hälsosystem

Läkare förlorar licensen för att förskriva HCQ, Ivermectin; Beställd till psykutvärdering

Dr Meryl Nass har varit en uttalad kritiker av hälsodirektiv som förbjuder HCQ och Ivermectin för tidig behandling av covid-infektioner. State of Maine Board of Licensure vidtog åtgärder för att krossa hennes medicinska praktik genom att dra hennes medicinska licens, och för att lägga förolämpning till skada, beordrade henne att genomgå en psykisk utvärdering. Det här verkar följa Orwells story från 1984 där Winston rollas som Dr. Nass.

Läs mer

"Digital Biology": Biologi ses som ett informationsbearbetningssystem

Googles förälder, Alphabet, är redan djupt inbäddad i den medicinska industrin, men expanderar med ett nytt dotterbolag, Isomorphic Labs. Företaget kommer att försöka upptäcka den "gemensamma underliggande strukturen mellan biologi och informationsvetenskap", i en strävan att påskynda upptäckten av nya läkemedel. Det kommer att samarbeta med läkemedels- och biomedicinska företag.