November 18, 2021

Teknopopulism: Hur teknokrati och populism passar ihop

TN har de senaste åren varnat för farorna med teknopopulism, eller sammanslagning av populism med teknokrati. Den första auktoritativa boken, Democracy by Disclosure: The Rise of Technopopulism av Mary Graham, gäststipendiat vid Brookings Institution, kom ut 2002.Det börjar: FBI SWATS Mamma som protesterade Colorado School Board, Terrorizes Family

Historiskt sett har FBI bara handlat med våldsamma, lagöverträdande brottslingar, och har tragiskt förvandlats till en inhemsk terrororganisation under kontroll av en radikal vänsterorienterad federal administration. Denna polis-stat taktik av laglösa hot måste stoppas omedelbart, först av konstitutionella sheriffar som förbjuder FBI att komma in i deras jurisdiktioner och för det andra genom att kongressen definansierar byrån.