Utrymme

Mars Ho! Teknokratkulten av yttre rymden

Varför föreslår kongressen 25 miljarder dollar 2022 för att hjälpa till att finansiera koloniseringen av yttre rymden och i synnerhet Mars, eller det oupphörliga sökandet efter främmande liv i galaxen? Tydligen är vetenskapen inte tillräckligt effektiv för att lösa problem på jorden, så när planeten blir allt mer instabil måste mänskligheten göra sig redo att "flyga kuppen".

Läs mer