Korrupta data

Misslyckande: 7 av 10 "vaccinerade" CDC-anställda fick covid

CDC erkänner att de fick reda på Pfizers 95 %-ig effekt påstående från ett ... pressmeddelande utfärdat av Pfizer? Denna falska siffra ledde sedan CDC in i helt falska policyer och riktlinjer som praktiskt taget förstörde en stor del av det amerikanska samhället och företagen. Är CDC lika skyldig som Pfizer? Kommer någon av dem att ställas inför rätta? Inte troligt.

Läs mer

Vetenskaplig etikkrater som vaccinmakare gräver kontrollgrupper

Eftersom deras genterapiteknik inte kan ses som fel stänger teknokratinriktade vaccintillverkare den beprövade metoden att använda dubbelblinda försöksstudier för att bevisa effektiviteten och risken för deras behandlingar. Utan en kontrollgrupp är prövningar i huvudsak värdelösa och vilseledande.