Privatisering

FN: Global Partnerships Pants förbättrad samordning för vattensäkerhet

De fem vattenpartnerskapen med flera intressenter inkluderar ett rikt sortiment av offentlig-privata partnerskap som ger globala företag direkt tillgång till denna värdefulla livsresurs. FN förutspår 40% brist på tillgång till vatten till 2030, även om samma mängd vatten har funnits genom jordens skapande. För att försäkra teknokratin måste brister skapas för att driva investeringen.

Läs mer