Smart Cities

Byst: NYC elektriska sopbilar varade endast i 4 timmar i kyla

Batterier gick sönder över hela landet under den värsta stormen/kölden i modern historia. NYC:s sopbilar förväntades leverera 12 timmars snöröjning men slutade efter 4 timmar. Ägare av elbilar rapporterade att de hade problem med att ta sig hem eftersom de var tvungna att stanna så ofta för att ladda sina för tidigt urladdade batterier.

Läs mer

IKE:s smarta stadsövervakningskiosker installerade i Houston

Marknadsförda på grundval av att de är gratis och bekväma, samlar IKE-kiosker in data om varje person som kommer nära dem, inklusive identifiering av dina Bluetooth- och wifi-enheter. Kameror registrerar ditt ansikte, undersöker dina val och val. Deras återbetalning är "övervakningskapitalism" där du är inordnad i Technocrats kontrollnät.