Fintech & Blockchain

Crypto Equated Toxic Pre-Cris Derivative Swaps

Under den finansiella sammanbrottet 2007-2008 var det den så kallade ”derivatmarknaden” som nästan störtade världen. Derivat är satsningar på framtida marknad eller ekonomiskt beteende och förlorar inga konsekvenser förrän vissa utlösare har dragits. Uppskattningar av storleken på derivatmarknaden är i kvadriljoner.

Läs mer

Rickards: The War On Cash, fas II

TN har täckt kriget mot kontanter som ett främsta initiativ från Technocracy. Teknokrater kan inte tolerera anonymitet eller brist på kontroll över något samhällssegment. Att driva kontanter ur omlopp och i slutändan ersätta det med en digital valuta kommer att tvinga varje människa på jorden att ansluta sig till ”systemet”.