November 12, 2021


Singapore: Ingen gratis sjukvård för de "ovaccinerade av val"

Singapores hälsosystem är mer komplicerat än "gratis", men det har öppnat pandoras låda för att förvandla alla de "ovaccinerade av val" till andra klassens medborgare. Detta är ett inte så subtilt försök att tvinga fram efterlevnad. Om personliga hälsoval blir standarden för att bedöma vem som får hälsovård, då är den kroppsliga heligheten borta.


Whitehead: Metaverse är "frihet" utmätt av tekniska tyranner

För alla som ser fram emot att uppleva Metaverse, har du blivit varnad. Om du låter dina barn delta i Metaverse har du blivit varnad. Om du tror att det bara är ett spel, ett pedagogiskt verktyg eller en plats för billig underhållning har du blivit varnad. Metaverse är en plats där själar kommer att fångas och förslavas.