Censur

Global censur: FN:s utbildningsbyrå inleder krig mot "konspirationsteorier"

Teknokratis angrepp på världen bygger på censur av alla motsatta berättelser till den konstgjorda sanning de driver för att dölja sina strategier och taktiska metoder. Det globala WWIII har börjat men det är ett krig som aldrig sett förut i världshistorien: energi, svält, biologisk krigföring, ekonomisk förstörelse.