2021

Se upp 2022: Technocracy's War Against Humanity kommer att fortsätta

Under täckmantel av kaos blomstrade Technocracy under 2020-2021 med att sprida sitt nät av kontroll och social ingenjörskonst. Utan kaos hade praktiskt taget inget av Technocracys initiativ någonsin kommit igång. Poängen är denna: Teknokrati trivs med ordning, struktur och förutsägbarhet men använder kaos för att nå dit.

mRNA-teknik som ska tillämpas på andra sjukdomar

Nu när det mänskliga genomet har öppnats upp för att infoga syntetiskt mRNA som modellerats av datorprogram, utökar Transhuman-forskare sin räckvidd för att rikta in sig på andra sjukdomar i andra delar av människokroppen. Direkt DNA-redigering är redan på gång också.
Dag 12: Avvisa teknokrati

Amerikaner har övervunnit till synes oöverstigliga fiender i vårt förflutna, men bara i den utsträckning som vi kom tillsammans som AMERIKA och kastade bort krafterna som försökte begrava oss. Dag 10: Teknokrati och utbildning

Technocrats har för länge sedan kapat det amerikanska utbildningssystemet för sin egen agenda. Det som en gång var ett system för faktisk utbildning av studenter, har nu blivit ett system för att producera något mer än konditionerade teknokratarbetare.