Metavers

Företagsjättar går all-in på Metaverse

Från Verizon till Nike, företagsjättar omfamnar Metaverse som ett ställe att haka på sina varor. Tanken på att skilja människor från verkligheten gör det mycket lättare att manipulera dem till att göra köp som de annars kanske inte hade gjort. Metaverse är höjden av social isolering och datautvinning, som båda bidrar till massbildning.

Läs mer