Metavers

World Economic Forum anammar The Metaverse för att skapa en global Collaboration Village

I namnet "att utnyttja teknologi för att förändra framtiden för offentlig-privat samarbete", kommer WEF att anställa Metaverse för att skapa den globala samarbetsbyn. WEF hävdar att det är den första "globala, målstyrda metaversa plattformen för att förbättra varaktigt samarbete mellan flera intressenter och åtgärder i stor skala."

Läs mer

Militär skapar sin egen metavers, söker Digital Twin Of Earth

En digital tvilling är en digital representation av en verklig enhet eller system. Den civila metaversen kommer inte att kräva exakt representation av den verkliga världen, utan militären kommer. Således kan strider utkämpas i den militära metaversen med total precision och acklimatisering. I slutändan söker militären en komplett digital tvilling av hela planeten.