Religion

Christian Purge förutses under Biden / Harris Administration

Anti-kristen vitriol stiger ut ur den radikala demokratiska vänstern och klargör tydligare ett kommande religiöst krig i Amerika som skyller på kristna för att hindra ”framstegen” av en mörk agenda. Vetenskapen som ligger till grund för teknokrati och transhumanism erkänner bara vetenskaplig sanning medan den specifikt utesluter biblisk sanning som mytisk, ogrundad och farlig.