Global religion

Covidean Creed: Evangeliet enligt teknokrati

Oförbättrad och cynisk som den är, denna parodi påpekar att andra erkänner den religiösa karaktären hos teknokratin som bygger på Scientism, det vill säga att all sanning om människan, naturen och universum upptäcks enbart genom vetenskapen. Alla andra traditionella sanningskällor som Bibeln, filosofi och logik förkastas helt.

Läs mer