Augusti 11, 2022

Whitehead: Feds försöker tysta oppositionen med rädsla, terror, förtryck

Bidens administration har nu gjort det klart att den auktoritära polisstaten kommer att vara centrum i Bidens arv och gissel för alla medborgare i Amerika. FBI har etablerat ett tydligt mönster av skrämsel av politiska motståndare. IRS beväpnar sina agenter med .40 kaliber handkanoner, som bara är måttligt mindre än ett .45 kaliber vapen. Nya IRS verkställande ombud måste vara villiga att använda dödligt våld. Om lagar om vapenkontroll behövs är det för statliga myndigheter, inte allmänheten.


Varning: Metaverse är en allvarlig fara för barns utveckling

Framtiden för Metaverse är så stor att Mark Zuckerberg bytte namn på Facebook till Meta. Spel- och utbildningsteknikföretag tävlar om att få barn så unga som 3 år in i en virtuell värld som bokstavligen kommer att skriva om hjärnfunktioner, förvränga verkligheten och lura dem till upplevelser som inte går att skilja från verkligheten. Föräldrar varnas! Håll dina barn borta från virtuell verklighet.