Augusti 8, 2022

Skapare av ESG klagar på att beteendet inte förändras tillräckligt snabbt

Detta ger en liten inblick i uppkomsten och historien om ESG-ideologin för att döda kol, olja och naturgas genom beteendemodifiering. Eftersom teknokrati i första hand definierades på 1930-talet som "vetenskapen om social ingenjörskonst", är ESG ett potent vapen men det lyckas inte leva upp till sina ursprungliga löften. Ändå kommer det att fortsätta skapa samhälleligt kaos tills det totalt förkastas av samhället.