Augusti 5, 2022

Cancerexplosion: Patolog rapporterar om ökningen av aggressiva cancersjukdomar sedan mRNA-skott

Läkare för covid-etik i Europa lyfte fram de professionella iakttagelserna av Dr. Ute Kruger, chef för patologi vid Lunds universitet i Sverige: Cancern gick på tok när mRNA-skotten började. Världsbefolkningens hälsa är allvarligt äventyrad av mRNA/DNA-injektioner och ändå stoppas de inte, vilket understryker TN:s påstående att teknokrati är i krig med mänskligheten.Klimatkulten hamrar Europa under energikrisen

Det finns tre sidor av klimatberättelsen: För det första faller töntarna som springer runt som om de är galna och skriker. För det andra regeringens vice-grepp som genomför förkrossande politik. För det tredje, de globala elitisterna som planerar och orkestrerar hela programmet. Avvisa dem alla och få en god natts sömn.