Augusti 16, 2022

WEF: Arbetets framtid är i metaversen

"Decentraliserade autonoma organisationer" (DAO) som fungerar som affärsenheter i metaversen representerar en helt ny typ av affärsstruktur som kommer att se ut mer som kooperativ och mindre än företag. Större företag stämplar redan till metaversen för att etablera varumärken, butiker, kooperativ och till och med sociala enheter.Varför skulle Elon Musk berömma Kina för internetcensur?

Elon musk följer den ursprungliga teknokrati-doktrinen, "vi kommer att skapa en era av extremt överflöd av varor och tjänster, där alla kan leva ett liv i överflöd." Han dras till Kina eftersom Kina är en teknokrati. Fåglar i en fjäderflock tillsammans.


FN straffar kritik mot övertagande av teknokrater

"Det finns en tydlig samordning, globalt, av censur. Med få undantag har länder vidtagit åtgärder för att kriminalisera yttrandefriheten, och de har gjort det i lås med varandra. Det började på allvar med censur av teorier om ursprunget till SARS-CoV-2 och växte därifrån till att inkludera allt relaterat till COVID."