Augusti 25, 2022

Dr Meryl Nass Debunks SARS-CoV-2 "Virus är inte riktigt", "Never Been Isolated" myter

Under mina 45 år av forskning och skrivande har det funnits ett konstant flöde av myter som dyker upp för att lera i vattnet. I de flesta fall var dessa myter en del av en psykologisk operation (psyop) för att distrahera, splittra och förvirra sanningen. Tyvärr tror alltför många på lögnen och neutraliseras. Det är dags att sätta stopp för denna myt att SARS-CoV-2 inte existerar och inte har isolerats. Det gör det och det har det!Invasion: 4.9 miljoner illegala utlänningar har tagit sig in i USA sedan Biden valdes

Illegal invandring till Europa och USA är den specifika policyn för den trilaterala kommissionen som återupplivade teknokratin 1973. Den sene Peter Sutherland sa: "Ingen annan kraft – inte handel, inte kapitalflöden – har potentialen att förvandla liv på ett hållbart sätt, positiva sätt och i den skala som migration gör”. Han bröt nästan på egen hand Europa genom invasion från mellanöstern.