Augusti 19, 2022

Trusted News Initiative: Orwellian Global Ministry of Truth

Till Orwells litani av dubbeltänk, "Krig är fred. Frihet är slaveri. Okunskap är styrka.”, måste vi lägga till ”Lögner är sanna.” Trusted News Initiative är den mästare globala propagandamaskinen designad för att krossa alla oliktänkande mot Technocracys krig mot mänskligheten. Den mänskliga kostnaden för TNI:s propaganda är nu i miljoner.


FN:s utsvävningar: Afrikansk nation förvandlades till "världens våldtäktshuvudstad"

FN:s 17 mål för hållbar utveckling lovar ingen fattigdom, noll hunger, god hälsa och välbefinnande, utbildning av hög kvalitet, jämställdhet och hållbara samhällen. I verkligheten gör FN:s "fredsbevarare" motsatsen, våldtar kvinnor och barn, främjar fattigdom och skapar permanent ojämlikhet. Det här är samma FN som vill styra världen och diktera din hälsa.


Läskigt: AI förutspår Metaverse Future

Även om själva metaversen är byggd på AI, ombads en annan AI att förutsäga det slutliga resultatet av att "leva i metaversen". Resultatet liknar filmserien The Matrix, där människor är omedvetna om sina faktiska kroppar medan de lever i en simulering av ren fantasi. Metaversen är ett transhumant experiment för att se hur människor existerar enbart i kisel.