Augusti 23, 2022


Boston recension: Vad är fel med teknokrati?

Detta är en essä som måste läsas om farorna med teknokrati: ”Demokratisk teori pekar på två rader av normativ kritik, ett argument från makt och ett argument från kunskap. Tillsammans indikerar de att teknokratin har allvarliga brister som både politisk modell och epistemisk." Ingenting har förändrats sedan 1933.


Sedan kom teknokraterna för barnen...

Världens barn har länge varit ett mål för FN:s ideologer, och det är ett nyckelangrepp i det större kriget mot mänskligheten. Fördummade barn växer upp till att bli fördummade vuxna, skoningslöst betingade av Technocracys "Science of Social Engineering" för att vara goda små globala medborgare.