Juni 30, 2022

Pandemi hos de vaccinerade: Boosters ökar kraftigt risken för infektion

Teknokratins krig mot mänskligheten avslöjas för dem som är villiga att se det. Den medicinska kartellen, som har tagits över totalt av teknokrater, vägrar att backa på att driva mRNA-injektioner eftersom det är deras inkörsport till mänskliga biologiska system och genom. Världen är på väg mot den största folkmordshändelsen i historien om detta strypgrepp inte bryts.


Dr. Jane: Undantag bör inte gälla för vacciner

Teknokrat-inspirerad propaganda vänder ords betydelser till gaslight medborgare. Dispens ges för att undvika militärtjänst. Medicinsk behandling, inklusive vaccinationer, kräver ditt tillstånd. Att säkerställa ett "vaccinundantag" är alltså absolut meningslöst, och myndigheterna har ingen befogenhet att kräva att du producerar ett sådant om du väljer att inte bli injicerad.