Juni 28, 2022


Bankdata: Invaliditetsfrekvensen stiger under utbyggnad av mRNA-injektion

Genom att ta handikappdata från Federal Reserve Bank of St. Louis och lägga dem över tidslinjen för utbyggnaden av mRNA-skott, avslöjas ett slående mönster, nämligen att antalet permanenta invaliditeter steg i höjden. Behandlande läkare hävdade alltid att det inte fanns något samband med att få skottet, att funktionsnedsättningen/skadan bara var en tillfällighet.