Juni 15, 2022

Moderna: Hacka Livets programvara med mRNA-injektioner

Moderna, som ursprungligen hette ModeRNA, är en avloppsvatten av transhumant tänkande: "Vi hackar faktiskt livets mjukvara. Vi tänker på det som ett operativsystem. Så om du faktiskt kunde ändra det, om du kunde introducera en kodrad, eller ändra en kodrad, visar det sig att det har djupgående konsekvenser för allt."


Digital identifiering är central för total kontroll

Krav #4 och #5 som anges i Technocracy Study Course (1938) säger, "Ge en specifik registrering av typ, slag etc. av alla varor och tjänster, där de produceras och där de används" och "Ge specifik registrering av konsumtion av varje individ, plus en registrering och beskrivning av individen.” Detta är endast möjligt med ett universellt ID-system.