Juni 1, 2022


Mercola: Teknokrati och transhumanism nu i fas II av totalt övertagande

Du kan inte bekämpa en fiende som du inte känner. Men många experter som Dr. Joseph Mercola, erkänner nu djärvt teknokrati som den klara och nuvarande faran för hela världen, med transhumanism fäst vid höften som en siamesisk tvilling. Tillsammans söker de kontroll över alla resurser på jorden, inklusive alla människor.


Vem bränner ner Amerikas livsmedelsfabriker?

En annan stor äggproducent härjades av eld, vilket ytterligare minskade livsmedelslagren och drev upp priserna på kvarvarande kapacitet. Oavsett orsaken undrar människor över hela landet varför över 15 (hittills) växter har bränts ner 2022. Personligen minns jag inte en tid i historien då så mycket skada gjordes på en enskild industri under en så kort period av tid.