Juni 23, 2022

Metaverse: Virtuella barn för att bekämpa överbefolkning

För alla hjärntvättade unga gifta som villigt väljer att avstå från att skaffa barn, är det Metaverse till undsättning eftersom de nu kan ha virtuella barn att mata, byta blöjor. fostra, lära ut, leka etc. Trött på ditt virtuella barn? Klicka bara på en knapp och ta bort den. Fördelningen av verkligheten är bortom bara farlig, den är existentiell för civilisationen och mänskligheten.


Rapport: Att arbeta i metaversen sänker produktiviteten, orsakar ångest

Metaverse är på väg mot ett stort misslyckande eftersom arbetare redan upplever illamående, intensiv ögonansträngning och ångest, vilket avslöjar den fysiska, känslomässiga och mentala belastningen. Om detta är effekten på vuxna, föreställ dig bara vilka fasor det kommer att åsamka ungdomar. Människor är designade för att leva i en falsk verklighet skapad av transhumana drömmare.


Silicon Valleys transhumanfilosofi är i grunden felaktig

Transhuman Holy Grail ska ta över det mänskliga genomet för att skapa en superras av "Humans 2.0". Hjärnan är inte en dator och gener är inte datorprogram, men det har inte hindrat till exempel Elon Musk från att skapa ett hjärn-datorgränssnitt som heter Neuralink för att bli "supermänsklig".