Juni 10, 2022

Scientism, inte vetenskap, driver teknokrati och transhumanism

Teknokrati är till strukturen i samhället och ekonomin som transhumanism är för människorna som bor där. Den gemensamma grunden mellan teknokrati och transhumanism är scientism, eller dyrkan av vetenskap. Scientism ersätter Gud och skapar sitt eget prästerskap för att administrera sin pseudovetenskap till samhället samtidigt som den krossar alla motsatta berättelser.