Juni 20, 2022

Pfizer-dokument avslöjar hög andel vaccinerade gravida kvinnor som förlorade sina barn

Enligt traditionell medicin gavs aldrig vaccin till gravida kvinnor eller ens de som försökte bli gravida. mRNA-vacciner var och är fortfarande inte godkända av FDA och ändå marknadsförs det i stor utsträckning till gravida kvinnor i en komplett flip-flop av framgångsrik medicinsk praxis. Den verkliga vetenskapen spelar ingen roll längre. Pseudovetenskapen är det bästa. 


The Psychology of Totalitarianism: Technocracy's "Science of Social Engineering"

1938 definierade tidningen Technocrat Technocracy som "Science of Social Engineering" och fortsatte sedan med att definiera resultatet som ett resursbaserat ekonomiskt system med alla beslut som fattades av teknokrater. Eftersom deras "vetenskap var avgjord", fanns det inget behov av politiska system som har medborgarna att säga något om deras liv. Dagens miljö styrs av teknokrater.