Oktober 26, 2021Googles dystopiska forskningscensur, vridande kunskap

Googles AI är trasig eftersom den återspeglar fördomarna hos dess skapare. Det är farligt. Vad värre är, dess lagliga mobb har cirklat runt vagnarna för att skydda Googles rykte och dölja dess brister. Resultatet? Forskningsartiklar censureras av advokater som vet lite om vad de censurerar.