Oktober 21, 2021

Chock: COVID -skott kan döda fler människor än COVID själv

Att läsa statistisk data kan vara knepigt, men konsekventa slutsatser över olika datamängder är som "där det finns rök, finns det eld." Globalt kan vaccinrelaterade dödsfall närma sig 1 miljon. Varför har inte dessa injektionsinjektioner för FDA -nödanvändning stoppats? Tips: På agendan ingår inte att rädda liv.Njur från genetiskt modifierad gris transplanterad till människa

Ju fler DNA -sekvenser som dokumenteras hos levande arter, desto fler teknokrater/transmänskliga forskare vill konstruera dem för annan användning. Detta är en farlig och hal sluttning för alla levande varelser eftersom det inte finns några gränser att säga hur mycket som är för långt.