Oktober 20, 2021


Medicinska teknokrater som rusar för att vaccinera små barn

Technokratens propagandamaskin har gått över i hög växel för att berömma fördelarna med att barn vaccineras. Miljontals föräldrar kommer sannolikt att bli lurade att tro på propagandan. Barn har minst sannolikhet för någon åldersgrupp att ha problem med COVID, och tillgängliga bilder ges fortfarande under tillstånd för nödanvändning.


Insikt: The Great New Normal Purge

TN har påpekat detta i månader: ”Men det är inte bara en rensning av” de ovaccinerade ”. Alla som avviker från den officiella ideologin demoniseras och förföljs systematiskt. ” Denna rensning är ingen respekt för politisk ideologi eller ekonomisk status: tala fel, bli kastad.