Oktober 13, 2021

Australien bygger nu stora karantänläger för ofaxade resenärer

Australien förvandlas snabbt till en dystopisk polisstat som har större omfattning än någonsin tidigare sett i historien. Andra nationer följer dock efter med "karantänläger" som riktar sig till ovaccinerade resenärer och andra högriskindivider. När de väl är på plats kan dessa ”centra” återanvändas för varje infall av regeringsbud - och däri ligger den stora faran.



WEF skapar ramar för ansvarsfullt ansiktsigenkänning

WEF, som alltid hävdar den centristiska, balanserade tankeledarpositionen, erbjuder "en ram för att säkerställa ansvarsfull användning av ansiktsigenkänningsteknik." Det finns liten oro över den personliga integriteten, men bara om den är tillräckligt noggrann och minimerar felaktiga gripanden. Fokus ligger på polisens agerande för att begränsa och förutsäga kriminell verksamhet, och därmed främja en polisstat.