Oktober 24, 2021

Global Blueprint Exposed: Övertagandet av allt genetiskt material på jorden

Få människor såg den verkliga drivkraften bakom Agenda 21 och konventionen om biologisk mångfald 1992. Den här artikeln är nödvändigtvis lång och detaljerad. Vissa kan ha svårt att följa. Forskningen är dock explosiv och ger en ny och gripande förklaring till hur och varför världen kastades upp och ner med en pandemiberättelse orkestrerad av Big Pharma och bioteknikindustrin.


Mercola: Kinesisk avhoppare avslöjar COVID -ursprung

Det är ytterst viktigt att veta med säkerhet var SARS-CoV-2 konstruerades och vilket motiv som låg bakom frisläppandet. Teknokrater i Kina har inga problem att arbeta med teknokrater i USA eller runt om i världen för att uppnå gemensamma mål. Den non-stop propagandamaskinen sedan januari 2020 försöker definitivt dölja sanningen.