Oktober 22, 2021

Packa upp propaganda: vad är det? Vad kan du göra åt det?

Amerika är full av skadlig och farlig propaganda, men få människor förstår vad det är, hur det fungerar och vad som kan göras för att övervinna det. Den här artikeln undersöker propagandans karaktär, struktur och syfte så att läsarna kan öka medvetenheten och urskillningen. 


Covid-auktoritärer förstör Amerika, inte de ovaccinerade

Författare inser att "skuldspelet" pekar fingrar bort från de verkliga gärningsmännen. Teknokrater har utlöst de blivande tyrannarnas bas och mörka instinkter för att helt störa världens ekonomiska system och därmed spela in i den så kallade "Great Reset" till "Build Back Better".AG Merrick Garland erkänner att riktade föräldrar som "inhemska terrorister" baserades enbart på brev från nationella skolstyrelser Assn

Under svurna vittnesmål för House Judiciary Committee, blev Garland öppen av rep. Jim Jordan (R-OH) för att erkänna att det enda skälet till att han riktade sig till skolelevers föräldrar var ett falskt brev som han fick från vänster National School Boards Association. Hela händelsen luktar manipulering av teknokrater.